chi tiet tin - Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

 

Kết quả hoạt động công đoàn năm 2020 Và phương hướng nhiệm vụ của năm 2021

Ngày 20-01-2021

    UBND TỈNH HẬU GIANG                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN                                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

       LUNG NGỌC HOÀNG

           Số:                                                                                 Hậu Giang, ngày      tháng      năm

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động công đoàn năm 2020

Và phương hướng nhiệm vụ của năm 2021

 

Thực hiện chương trình công tác Công đoàn năm 2020, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH VIỆC LÀM, THU NHẬP, ĐỜI SỐNG CỦA ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng năm 2020, nghị quyết đại hội công đoàn cơ sở Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Công đoàn cơ sở Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tổ chức nhiều hoạt động thi đua nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ công đoàn đề ra.

Nhìn chung đời sống cán bộ, viên chức, người lao động được ổn định. Bên cạnh đó tình hình khó khăn chung của nền kinh tế tỉnh nhà, đời sống của một số cán bộ, viên chức, người lao động còn gặp khó khăn nhất là đối với cán bộ, viên chức, người lao động có mức thu nhập thấp. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tất cả cán bộ, viên chức, người lao động Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng quyết tâm vượt qua những khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2020

1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ,  viên chức và người lao động

1.1 Kết quả đạt được

Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động. Bằng những hoạt động cụ thể thiết thực của công đoàn để đội ngũ có đủ phẩm chất năng lực, trình độ chuyên môn, có đời sống ổn định yên tâm công tác.

Thực hiện tốt các mặt công tác của đơn vị; chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ, viên chức; tham gia cùng với chính quyền thực hiện tốt chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức đúng theo quy định; đôn đốc chính quyền thực hiện trang cấp phòng hộ lao động kịp thời.

Ban Chấp hành công đoàn đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, viên chức vào ngày 10 tháng 01 năm 2020 theo đúng quy định, với 42 đoàn viên công đoàn tham gia dự Hội nghị.

1.2 Tồn tại, hạn chế

Các Tổ công đoàn chưa thật sự chú trọng đến hoạt động, sinh hoạt Công đoàn. Một số cán bộ công đoàn còn hạn chế về năng lực, kỹ năng hoạt động Công đoàn, chưa thể hiện rõ hết vai trò là người đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng đối với người lao động, đôi lúc chưa nắm rõ diễn biến tư tưởng, búc xúc của công đoàn viên để phản ảnh, đề xuất hướng giải quyết kịp thời.

2. Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động

2.1. Kết quả đạt được

- Tất cả đoàn viên công đoàn và người lao động tham gia đóng góp dự thảo Chi tiêu nội bộ năm 2020; tham gia vệ sinh cơ quan chuẩn bị đón Xuân Canh Tý và trực Tết an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán; tham gia tuần tra vệ tài nguyên rừng.

 - Nhân dịp Tết Nguyên đán năm Canh Tý, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Ban Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 05 cán bộ hưu trí với tổng số tiền là 6.500.000 đồng; hỗ trợ 11 công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 13.200.000 đồng; hỗ trợ cho 42 công đoàn viên nhân dịp tết Nguyên Đán với tổng số tiền là 226.000.000 đồng và hỗ trợ 04 người hợp đồng lao động 12.000.000 đồng; hỗ trợ 100.000 đồng/1 ca trực tết.

- Cử 01 công đoàn viên tham dự lễ 8/3 tại Công đoàn Viên chức tỉnh Hậu Giang; tổ chức họp mặt phụ nữ là cán bộ, viên chức tại Khu Bảo tồn, tặng hoa và 8 phần quà trị giá 8.400.000 đồng.

- Trong năm 2020 tổ chức thăm và hỗ trợ 07 công đoàn viên bị bệnh trị giá 9.500.000 đồng và 3.000.000 đồng cho gia đình công đoàn viên có hửu sự.

- Thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy tổng số 492 cuộc, có 1.411 người tham gia. Kết quả phát hiện 19 đối tượng vi phạm về đánh bắt nguồn lợi thủy sản, động vật hoang dã và một trường hợp lấn chiếm đất rừng; thu giữ nhiều dụng cụ, tang vật dùng để đánh bắt nguồn lợi thủy sản, động vật hoang dã như lờ, lợp, lưới, dớn, lờ dây… mà đối tượng dùng để đánh bắt nguồn lợi thủy sản và động vật hoang dã; xử lý hành chính 04 đối tượng đánh bắt nguồn lợi thủy sản bằng xung điện, giáo dục 15 đối tượng đánh bắt nguồn lợi thủy sản, động vật hoang dã, một trường hợp lấn chiếm đất rừng đã thu hồi đất lại trồng rừng; năm 2020 rừng được bảo vệ an toàn, không xảy ra cháy rừng, đến thời điểm nay là 10 năm liên tiếp không xảy ra cháy rừng.

- Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở duy trì Kế hoạch góp vốn hỗ trợ nâng cao đời sống đoàn viên. Mức góp vốn là 50.000 đồng/tháng/thành viên đã được Ban Chấp hành thông qua vào ngày 4 tháng 5 năm 2015. Tổng số tiền hùn vốn đến nay là 146.350.000 đồng giải quyết cho 101 lượt người mượn xoay vòng.

2.2 Tồn tại và hạn chế

Hiện nay việc trồng chuối, trồng cây ăn trái để tạo nguồn thu cho hoạt động Công đoàn đã chuyển lại cho Khu Bảo tồn quản lý theo đúng quy định, từ đó Công đoàn gặp nhiều khó khăn về kinh phí trong hoạt động của Công đoàn.

3. Tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhân thức cho đoàn viên, người lao động

3.1. Kết quả đạt được

- Ban Chấp hành công đoàn đã triển khai kế hoạch về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định số 217 - QĐ/TW và Quyết định số 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Ban Chấp hành công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị Quyết số 20-NQ/TW ngày 20/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

- Treo băng gol tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 03/02/1930 – 03/02/2020; kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (8/3/1910 – 8/3/2020) và 1980 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ; kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), và hưởng ứng tháng công nhân; chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2020) và kỷ niệm 75 ngày cách mạng tháng tám thành công và Quốc khánh 02/9 (02/9/1945-02/9/2020).

- Tham gia vệ sinh xung quanh Khu hành chính, vệ sinh cỏ trên tuyến lộ nhựa từ cầu Ba Phát đến trụ sở Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, tham gia thăm và tặng quà cho các con cán bộ, viên chức có thành tích học tập niên học 2019-2020 nhân ngày quốc tế thiếu nhi.

- Xây dựng kế hoạch Tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2020) và 75 năm ngày Quốc khánh 2/9/1945-2/9/2020 tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (dự kiến tổ chức ngày 19/8/2020, do tình hình covid phức tập nên tạm ngưng không tổ chức được).

- Vận động đoàn Từ thiện Minh Tâm tặng 100 phần tập, bút cho các em học sinh nghèo tại Khu Bảo tồn trị giá 12.000.000 đồng; Kết hợp Đoàn khối tặng 50 phần quà nhân dịp Tết Trung thu cho con em cán bộ, viên chức và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Khu Bảo tồn trị giá 10.000.000 đồng; vận động mạnh thường quân tặng 100 phần quà cho học sinh trên địa bàn Khu bảo tồn nhân dịp Tết Trung thu trị giá 12.000.000 đồng; vận động mạnh thường quân tặng 2.000 quyển tập; hỗ trợ Trường Trung học cơ sở và Tiểu học Phương Ninh 1.000 quyển tập để tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng cho con em cán bộ, viên chức 500 quyển tập, mỗi học sinh Tiểu học được nhận 10 quyển và học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông 20 quyển.

- Treo băng gol, cờ phướng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Cấp phát đầy đủ các thông tin, báo lao động, báo Hậu Giang đến tận các tổ công đoàn.

- Ban Chấp hành công đoàn thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 10/12/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về việc ‘‘Nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, công khai, dân chủ’’, thực hiện chào cờ và sinh hoạt dưới cờ sáng thứ hai đầu tuần hàng tháng.

- Tất cả đoàn viên Công đoàn đều tham dự Hội nghị triển khai chuyên đề báo cáo viên trong năm 2020 và báo cáo thực hiện 04 chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

- Tổ chức tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy rừng ra Nhân dân được Nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia ứng trực phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định, ổn định diện tích rừng.

- Công đoàn cơ sở Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng đã triển khai Kế hoạch của Công đoàn Viên chức tỉnh Hậu Giang về việc phát động phong trào thi đua “Hai giỏi” trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2020 đến tất cả đoàn viên công đoàn; Công đoàn Khu Bảo tồn có 7 nữ cán bộ, viên chức đăng ký phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và 35 nam cán bộ công chức, viên chức đăng ký phong trào “nam chia sẽ công tác, san sẽ việc nhà cùng nữ giới”.

- Kịp thời triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của công đoàn cấp trên đến cán bộ, viên chức, người lao động; từng công đoàn viên có ý thức chấp hành pháp luật, đổi mới tác phong và lề lối làm việc, thực hiện nghiêm chỉnh quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ; chống tham ô, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

- Tuyên truyền vận động cán bộ, viên chức, người lao động tích cực tham gia thực hiện thắng lợi công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2020; vận động thi đua các phong trào văn nghệ, thể thao, xây dựng cơ quan có đời sống văn hoá đạt tiêu chuẩn “Xanh - Sạch - Đẹp” và an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị.

- Phát động sâu rộng trong cán bộ, viên chức, người lao động xây dựng Kế hoạch làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hàng ngày mỗi đoàn viên tự rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt.

3.2. Tồn tại, hạn chế

Do là đơn vị đặc thù vào mùa khô lực lượng đoàn viên phải tập trung trực phòng cháy, chữa cháy rừng, thường xuyên đi tuần tra bảo vệ rừng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nên việc tham gia các hoạt động của Công đoàn bị hạn chế.

4. Phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn

4.1. Kết quả đạt được

- Tham gia hưởng ứng An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ năm 2020; tham mưu cho lãnh đạo Khu bảo tồn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và được UBND tỉnh Hậu Giang tuyên dương tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng tại Hậu Giang.

- Công đoàn đã tổ chức phát động các đoàn viên công đoàn đăng ký phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, viên chức lao động năm 2020 và phong trào “Nam chia sẽ công tác, san sẽ việc nhà cùng nữ giới” dành cho nam giới. Kết quả có 100 % số lượng đoàn viên công đoàn tham gia đăng ký, cuối năm Công đoàn cơ sở Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng xét công nhận 06 nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và 17 nam đạt danh hiệu “nam chia sẽ công tác, san sẽ việc nhà cùng nữ giới”.

4.2. Tồn tại, hạn chế

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng có quan tâm đoàn viên công đoàn thực hiện các phong trào thi đua, thực hiện việc xét quyết định công nhận nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và “nam chia sẽ công tác, san sẽ việc nhà cùng nữ giới” nhưng không có kinh phí để khen thưởng cho những đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu được công nhận.

5. Phát triển đoàn viên xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn.

5.1. Kết quả đạt được

- Công tác tổ chức luôn thực hiện tốt, 100 % cán bộ, viên chức trong đơn vị chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đơn vị.

- Tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019 đúng theo quy định.

- Tham gia giới thiệu và phối hợp tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới 02 công đoàn viên đứng vào hàng ngũ của Đảng.

- Tất cả cán bộ, viên chức viết bản cam kết làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tham gia tập huấn về tổ chức, quản lý công đoàn, tập huấn về chi, thu tài chính và các chính sách khác.

 5.2. Tồn tại, hạn chế

Một số cán bộ đoàn viên tư tưởng còn nặng về chuyên môn, chưa quan tâm nhiều đến công tác công đoàn; cán bộ phụ trách công tác Công đoàn hoạt động đều kiêm nhiệm, đoàn viên công đoàn phụ thuộc vào số lượng biên chế tại đơn vị.

6. Công tác nữ công

6.1. Kết quả đạt được

Đoàn viên công đoàn nữ trong đơn vị chiếm tỷ lệ thấp, Công đoàn luôn chú trọng công tác nữ công, phát huy vai trò năng lực cán bộ và bình đẳng giới, từ đó Tổ nữ công luôn phát huy vai trò, hoạt động có hiệu quả, xây đựng đoàn kết nhất trí cao.

Ban Chấp hành Công đoàn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức giao lưu với chị em phụ nữ nhằm chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2020, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của người Phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, qua đó góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy truyền thống tốt đẹp của người Phụ nữ Việt Nam, tạo điều kiện cho chị em gặp gỡ, giao lưu, học tập lẫn nhau trong công tác và trong cuộc sống; tham gia cuộc thi tuần lễ áo dài do Công đoàn Viên chức tổ chức, tham gia hội thi nấu ăn, tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2020 do Công đoàn Viên chức tỉnh Hậu Giang tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng và năng lực phụ trách hoạt động công đoàn.

6.2. Tồn tại, hạn chế

Do đặc thù của đơn vị làm công tác bảo vệ tài nguyên rừng nên công đoàn viên nữ ít, từ đó việc tham gia các hoạt động phong trào do Công đoàn cấp trên và công đôàn cơ sở phát động không đủ lực lượng nữ để tham gia.

7. Công tác tài chính và hoạt động kinh tế

7.1 Kết quả, đạt được

Trong năm 2020 Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng ban hành bổ sung Quy chế thu, chi tài chính công đoàn; quy chế thi đua khen thưởng; trong năm không có trường hợp gửi đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về các chế độ chính sách.

Kiểm tra việc thu chi, kinh phí hoạt động công đoàn đúng theo quy định hiện hành.

Tham mưu cho lãnh đạo tạo điều kiện để có nguồn thu cho công đoàn.

7.2 Tồn tại, han chế

Do nặng về công tác chuyên môn nên việc lập một số chứng từ theo dõi  thu, chi còn chậm vào sổ, vào chứng từ.

8. Hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân”

8.1. Kết quả đạt được:

Thời gian thực hiện tháng công nhân từ ngày 01/5/2020 - 31/5/2020.

- Ban hành Quyết định 160/QĐ-KBT, ngày 06/05/2020 về việc thành lập ban chỉ đạo tháng công nhân năm 2020; xây dựng kế hoạch thực hiện tháng công nhân và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để thực hiện theo kế hoạch.

- Tăng cường công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, tổ chức trực tháp canh và quan sát camera đúng quy định.

- Thực hiện tốt công tác tuần tra bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và động vật hoang dã, trong tháng tuần tra 197 cuộc với 557 lượt người tham gia (lũy kế đến nay 492 cuộc, có 1.411 lượt người tham gia); thường xuyên khởi động máy chữa cháy chuyên dùng.

- Thường xuyên tuần tra mặt đất, tổng số cuộc tuần tra 141 cuộc với 532 lượt người tham gia, thực hiện các biện pháp ngăn chặn người vào rừng; khởi động máy chữa cháy và thường xuyên vận hành thao tác chữa cháy ở các tổ máy; tổ chức diến tập phòng cháy chữa cháy rừng có 45 người tham gia.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng an toàn, không để xảy ra cháy rừng; thường xuyên tuyên truyền vận động cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, mở đợt tuyên truyền phòng cháy chữa cháy rừng vào mùa khô 12 cuộc với 702 lượt người tham dự: Trong đó có 04 cuộc tuyên truyền bằng loa phát thanh có 8 lượt người tham gia, tuyên truyền trong họp tổ nhân dân tự quản và tổ PCCCR 8 cuộc có 698 lượt người dự; tiến hành kiểm tra khoanh vùng trọng điểm. Mua sắm, trang cấp các thiết bị, dụng cụ và phương tiện cần thiết phục vụ chữa cháy đến tận các Trạm bảo vệ rừng để tập trung ứng trực phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức diễn tập các thao tác vận hành máy chữa cháy 2 đợt với 38 lượt người tham gia; kết hợp đoàn tuần tra liên ngành tuần tra 03 đợt, tuần tra 40 cuộc có 161 lượt người tham.

- Tổ chức thăm 06 công đoàn viên ốm đau 7.500.000 đồng, tổ chức thăm các tổ công đoàn viên trong ứng trực phòng cháy chữa cháy rừng năm 2020 (trực 24/24) và tặng 4 phần quà trị giá 1.600.000 đồng.

- Ủng hộ phòng chống dịch covid-19 và hạn hán xâm nhập mặn 7.504.000 đồng, ủng hộ quỹ tấm lòng vàng 1.260.000 đồng, đóng góp tháng công nhân 840.000 đồng.

- Khảo sát thực tế và xây dựng Kế hoạch tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

- Tổ chức, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết và quy định của Công đoàn Viên chức cho các công đoàn viên.

- Kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động tiền lương, tiền thưởng và việc thực hiện các chính sách Bảo hiển xã hội, Bảo hiểm Y tế nhằm phục vụ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại cơ quan.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy chế của đơn vị và các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, giảm ô nhiễm môi trường lao động; hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chăm sóc sức khỏe người lao động; tổ chức phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp”, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.

8.2. Tồn tại, hạn chế:

- Đặc thù của đơn vị trong “Tháng công nhân” là vào cao điểm trực phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng chống dịch covid-19 đã ảnh hưởng đến việc tổ chức Hội thao chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; 15 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Đơn vị đóng trên địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa, các tổ công đoàn cập nhật thông tin chưa kịp thời; công tác tập hợp đoàn viên công đoàn tuyên truyền, giáo dục và triển khai các văn bản của cấp trên trong mùa trực phòng chống cháy cũng gặp nhiều khó khăn, chủ yếu lòng ghép các cuộc họp lệ để triển khai.

9. Hoạt động kiểm tra, giám sát của công đoàn

9.1 Kết quả đạt được

Phối hợp Ban Giám đốc, Công đoàn cơ sở thành lập tổ kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị các bộ phận chuyên môn thiết lập các hồ sơ, thủ tục về tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ trong trực cao điểm của mùa khô, việc thực hiện các chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chính sách nghỉ việc hưởng chế độ một lần; kiểm tra, giám sát và đơn vị thực hiện theo đúng quy định về pháp luật cho người lao động; có kiểm tra, giám sát uốn nắn công đoàn viên kịp thời, có tổ chức thành lập đoàn thăm hỏi gia đình công đoàn viên có hửu sự, đau ốm, thai sản, trực phòng cháy chữa cháy rừng có lập hồ sơ thu, chi tài chính Công đoàn củng như thu, chi tài chính tại đơn vị đều đảm bảo theo quy trình, quy định của Bộ Tài chính, và theo quy định của Công đoàn cấp trên.

9.2. Tồn tại, hạn chế

Trong năm thì tài chính Công đoàn còn một số hạn chế trong thiết lập thủ tục, hồ sơ, sổ theo dõi (vào sổ chậm).

10. Công đoàn chỉ đạo và tổ chức thực hiện

10.1 Kết quả đạt được

Tổ chức vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt chủ trưởng, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước; nhất là thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch covid-19, cài đặt ứng dụng bluzone; tích cực tham gia đóng góp các quỹ xã hội, các phong trào do Công đoàn cấp trên phát động; Ban hành kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn, ngày Quốc tế phụ nữ; tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng, tổ chức thực hiện “tháng công nhân”, ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, hưởng ứng ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế phối hợp và quy chế hoạt động Công đoàn; tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên Công đoàn.

10.2. Tồn tại, hạn chế

Do ảnh hưởng dịch covid-19 nên công đoàn không tổ chức được 02 cuộc hội thao chào mừng ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, Quốc khánh 2/9 và một số hoạt động ý nghĩa khác.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

1. Thực hiện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động và hoạt động xã hội;

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tiền lương, tiền thêm giờ, trang bị đồ phòng hộ kịp thời cho viên chức, người lao động theo quy định.

- Phối hợp tổ chức Hội nghị viên chức năm 2021 và lồng ghép triển khai văn bản cấp trên về phản biện xã hội theo Quyết định 217 của Bộ chính trị, phối hợp với chính quyền điều chỉnh, bổ sung quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Treo băng gol tuyên truyền về ATVSLĐ-PCCN trong năm, tất cả công đoàn viên ra sức phấn đấu trực tốt PCCCR theo quy định, thường xuyên tuần tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản và động vật hoang dã.

- Tiếp tục thực hiện góp vốn hỗ trợ để nâng cao đời sống công đoàn viên và người lao động; thăm hỏi đoàn viên ốm đau, thai sản, hửu sự…thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, công đoàn viên và người lao động, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…(nếu có).

- Thực hiện đầy đủ các quỹ do Liên đoàn lao động Việt Nam và Công đoàn viên chức tỉnh phát động.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy đinh của công đoàn cấp trên; tham gia an toàn và chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ.

- Tổ chức tuyên truyền, treo băng gol kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm, đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

- Phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch hoạt động văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm (dự kiến 2 cuộc).

3. Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ

- Xây dựng chương trình thực hiện phong trào xanh, sạch, đẹp; tất cả công đoàn viên và người lao động đăng ký thi đua, nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà; nam chia sẽ công tác, san sẽ việc nhà cùng nữ giới năm 2021.

- Phấn đấu trong năm 2021, có 90% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

- Nhân rộng mô hình làm kinh tế hiệu quả (nếu có).

- Công đoàn tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, xét thi đua khen thưởng cho viên chức và người lao động năm 2021; Tổ chức tổng kết bình xét thi đua – khen thưởng cuối năm cho công đoàn viên năm 2021.

4. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

- Phấn đấu năm 2021, Công đoàn Khu bảo tồn đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; cơ quan có đời sống văn hóa tốt.

- Phối hợp với Ban Giám đốc cho công đoàn viên, người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, tham gia tập huấn các lớp đầy đủ (nếu có).

- Thực hiện tốt việc cải cách hành chính, quản lý tốt hồ sơ công đoàn viên trên phần mềm quản lý công đoàn viên của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

- Cập nhật và ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị, cấp phát đầy đủ báo cho các tổ công đoàn.

- Tham gia đầy đủ các cuộc vận động do công đoàn cấp trên phát động; thực hiện tốt các quỹ do Liên đoàn Lao động, Công đoàn Viên chức phát động.

5. Công tác nữ công

- Thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước; hoàn thành Nghị quyết của công đoàn cơ sở Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng; thực hiện đầy đủ các chương trình hành động của Công đoàn viên chức tỉnh hậu giang về công tác phụ nữ và trẻ em.

- Tổ chức họp mặt cho công đoàn viên và người lao động nữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10; xây dựng kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và ngày gia đình Việt Nam 28/6, Tết Trung thu cho con cán bộ, viên chức.

6. Công tác tài chính và Hoạt động của UBKT

- Thực hiện tốt hồ sơ, sổ sách; kiểm tra, giám sát đầy đủ của UBKT và Ban thanh tra nhân dân, thực hiện tốt thu, chi tài chính; theo dõi cập nhật kinh phí hoạt động của công đoàn và quyết toán đúng theo quy định.

- Ban hành kế hoạch, quy chế hoạt động kiểm tra, giám sát của UBKT, kế hoạch kiểm tra, thanh tra của Ban thanh tra nhân dân theo quy định.

 Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Công đoàn cơ sở Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng./.

Nơi nhận:                                                               TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

              - Công đoàn Viên chức (báo cáo);                                                                          CHỦ TỊCH

              - Các tổ CĐ;                                                                                                                  (Đã ký)

              - Các thành viên BCH CĐ;                                                                                                            

              - Lưu CĐ.                                                                                                          Lê Minh Mẫn
Đang online: 2
Hôm nay: 551
Đã truy cập: 267693
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.