chi tiet tin - Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

 

Đại hội Đảng bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 20120.

Ngày 11-04-2020

Đảng ủy Khu bảo tồn đã tổ chức thành công Đại hội trù bị Đảng bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 -2020 vào ngày 05 tháng 6 năm 2015.

Đảng ủy Khu bảo tồn tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào ngày 06 tháng 6 năm 2015.

Chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

I. Phần nghi thức:

II. Phần nội dung:

1. Diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Trình bày dự thảo báo cáo chính trị thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ kỳ 2015 - 20120.

3. Trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Ban chấp hàng Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015.

4. Báo cáo tình hình đảng viên về dự Đại hội.

5.Trình bày báo cáo tổng kết ý kiến đóng góp các văn kiện Đại hội.

6.Phát biểu cấp ủy cấp trên chỉ đạo Đại hội.

7. Thảo luận các văn kiện của cấp ủy cấp mình và của cấp ủy cấp trên.

8. Thực hiện việc bầu cử (bầu Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư và Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

9. Ban chấp hành khóa mới ra mắt, phát biểu hạ quyết tâm.

10. Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại hội Đảng bộ Khối ra mắt, hứa hẹn.

11. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI
Đang online: 2
Hôm nay: 523
Đã truy cập: 267665
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.