phong-to-chuc-hanh-chinh - Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

 

Trưởng phòng: Huỳnh Thành Thật

Phó Trưởng phòng: Trần Văn Đường

ĐT: 07116283338

  * Tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội của đơn vị, thực hiện nhiệm vụ về tổ chức, nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện nhiệm vụ hành chính, quản trị, thi đua-khen thưởng, BHXH, tiền lương, tiền công, báo cáo thống kê, lập dự án, xây dựng quy chế, quy định, quản lý tài sản Nhà nước, thực hiện công tác văn thư lưu trữ… 


Đang online: 1
Hôm nay: 584
Đã truy cập: 267726
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.